Korekcja racic

Istotnym elementem profilaktyki weterynaryjno-zootechnicznej w stadzie krów mlecznych..

Dekornizacja

Dekornizacja zabieg polegający na usunięci rogów, zabieg ten jest bardzo ważnym elementem...

Leczenie schorzeń racic

W przypadku wykrycia i zdiagnozowania zmian i schorzeń w obrębie racic...

”Profesjonalna korekcja racic to przede wszystkim”

Profesjonalne narzędzia
Wieloletnie doświadczenie

Zaufali nam

AdobeStock_145724521.jpeg

>Zdrowe racice krów to solidny fundament stada a także zadowolone i bardziej wydajne krowy.  

Image by Bermix Studio
AdobeStock_385496764.jpeg

Korekcja racic

AdobeStock_231468061.jpeg

Istotnym elementem profilaktyki weterynaryjno-zootechnicznej w stadzie krów mlecznych jest pielęgnacja racic. Róg racicowy przerasta ok. 9mm na miesiąc. W trakcie chodzenia, róg racicowy ulega ścieraniu. Jednak ścieranie się rogu na poszczególnych palcach jak również na kończynach jest nierównomierne. Wynika to z faktu, iż w czasie chodzenia ciężar między palcami zmienia się. Na kończynach tylnych przypada on na palce zewnętrzne a na kończynach przednich przypada na palce wewnętrzne. Ten fakt powoduje przyśpieszony przerost rogu racicowego oraz schorzenia palców. Poruszanie się krów po twardym podłożu powoduje ponadto podrażnienie tworzywa, co przyśpiesza przyrost rogu racicowego. Nadmierny przyrost rogu powoduje przeciążenia w wyniku czego wzrasta możliwość wystąpienia schorzeń palców. Aby zapobiec negatywnym skutkom wynikającym z przerostu rogu racicowego, wykonuje się korekcję racic. Pierwszą korekcję racic przeprowadza się u jałówek w wieku 12-16 m-cy i powtarza się około 18-20 miesiąca życia. Powoduje to wychwycenie sztuk z wadami postaw i także ich skorygowanie, ażeby ciężar był równomiernie rozłożony. Prowadzona w ten sposób korekcja racic u jałówek, chroni je przed wystąpieniem ochwatu podczas pierwszej laktacji, możliwość wystąpienia kulawizny w następnych laktacjach wzrasta trzykrotnie w porównaniu z tymi, które nie kulały. Korekcje racic u krów przeprowadza się 2 razy do roku.
Jeżeli Krowy korzystają z pastwisk korekcję racic przeprowadza się 4-6 tygodni przed oraz po okresie pastwiskowym. W przypadkach, gdzie ilość schorzeń sięga 40-50 % stada, konieczna jest korekcja racic trzy a nawet czterokrotna w ciągu roku.
Aby przeprowadzić prawidłowo korekcje racic należy posiadać prawidłowo zbudowany poskrom, który musi spełniać określone warunki:
* gwarantować bezpieczeństwo zwierzęciu
* gwarantować bezpieczeństwo obsłudze
* pozwalać na bezkontuzyjne wywiązywanie kończyn dolnych (Kontuzje stawów) jak również kończyn przednich (Porażenie splotu barkowego)
* musi umożliwiać przeprowadzenie zabiegów profilaktycznych i leczniczych
* mobilny, aby można go było przemieszczać po oborze.
Korekcję racic przeprowadza się przy użyciu czystego i wydezynfekowanego sprzętu: noże racicowe powinny być ostre. Jeżeli używamy tarcz do korekcji racic powinny to być tarcze (wentylowane) wyposażone w noże które ścinają a nie ścierają róg. Kleszcze racicowe powinny mieć ostre oraz odpowiednio uregulowane ostrza.

Korekcja racic u krów, składa się z kilku etapów” 

AdobeStock_250736253.jpeg

1. Oczyszczanie racicy 
2. Skrócenie ściany przedniej na długość ok 7,5 cm po tym wyrównuje się podeszwę do grubości rogu 6-7 mm
3. Dopasowanie i odciążanie racicy zewnętrznej (kończyny tylne) lub wewnętrznej (kończyny przednie) Powoduje to równomierne rozłożenie ciężaru ciała krowy na dwie tej samej wielkości powierzchnie podeszwy.
4. W wewnętrznej tylnej powierzchni podeszwy wycinamy tzw. ''łódeczkę'' która obejmuje 1/3 szerokości podeszwy, umożliwia ona ,,samooczyszczenie się '' racicy jak również poprawia mikrokrążenie.
5. Skrócenie raciczek, rogu oddzielonego w okolicy piętek i linii białej, usunięcie zmian i przebarwień w rogu ściennym i podeszwowym.
Tak przeprowadzona korekcja racic ma na celu równomierne rozłożenie obciążenia przy zdrowych racicach, 
korekcję racic powinny prowadzić wyspecjalizowane firmy dysponujące profesjonalnym sprzętem oraz mające możliwość korzystania w zakresie leczenia technopatii palców i pomocy lekarza weterynarii.

dairy farm

Skutki nieprawidłowej pielęgnacji racic

AdobeStock_322375506.jpeg

Z powodów ekonomicznych i etycznych nie ma przyzwolenia na to aby w XXI wieku po oborze chodziły kulawe krowy.

Ustawa o dobrostanie zapewnia zwierzętom prawo do :
1. Zaspokojenia głodu i pragnienia
2. Wygodnego legowiska i warunków zoohigienicznych
3. Ochrony przed chorobami i stresem                        

Z powodu chorób krowy nie tylko produkują mniej mleka, ale również jest to surowiec gorszej jakości. Konsument już dziś jest w stanie zapłacić za produkt mleczarski więcej jeżeli będzie przekonany że surowiec pochodzi z pewnego, sprawdzonego źródła. Ale problem technopatii palców bydła nie dotyczy tylko Polskiej hodowli. Jest to problem ogólnoświatowy. W naszym kraju wg analiz KSKITR , średnio ok. 25% sztuk w stadzie wykazuje zmiany w obrębie palców. Koszt skutków bezpośrednich i pośrednich kulawej krowy szacowany jest na ok. 250 EURO, co przy 10 sztukach, w stadzie 100 krów, daje wartość 2500 EURO x 4 zł.

W wielu oborach z uwagi na duże brakowanie mało jest krów 5 i 6 laktacji, które z punktu ekonomicznego są najbardziej pożądane w stadzie. Ten stan zmian chorobowych kończyn bydła  to również efekt zaniedbań pracy genetyków, którzy przez wiele lat pracowali nad cechami użytkowymi bydła- mleko, mięso, a zapomniano o cechach nieużytkowych, takich jak w przypadku racic wytrzymałość ścięgien, więzadeł, chrząstek i jakości rogu.

Ponieważ problem technopatii palców bydła jest złożony, generowany przez nakładające się czynniki lub działanie czynnika dominującego, problem rozwiązania kulawizny należ widzieć kompleksowo. W związku z czym nie można skupiać uwagi na pojedynczych sztukach, ale w przypadku problemów w danej oborze należy zaangażować  w ten temat lekarza weterynarii, specjalistę z zakresu korekcji i terapii racic, żywieniowca, zootechnika, a przede wszystkim właściciela. Dziś do rozwiązania tego problemu nie wystarczy igła, strzykawka i opatrunek miejscowy, ale dokładna wiedza z zakresu:

1. Anatomii palców bydła

2. Zachowań behawiorystycznych i biomechaniki racicy

3. Czynników środowiskowych niezakaźnych i zakaźnych mających wpływ na powstawanie zjawisk negatywnych w obrębie racic

4. Czynników zaburzeń metabolicznych, itd.

 

Lub

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz

Dziękujemy za przesłanie formularza wkrótce skontaktujemy się z tobą.!

facebook-3383596_640.png